Пакети

Защо сме различни ?

Ние предлагаме на своите клиенти стимулираща система за популяризиране на бизнеса чрез отзиви от клиенти. 

Какво имаме предвид?

Всеки отзив от клиент – рейтинг и текстови Ви носи точки.

Всеки рейтинг отзив от клиент Ви носи 3 точки.

Всеки текстови отзив от клиент Ви носи 5 точки.

Всеки текстови + рейтинг отзив Ви носи 10 точки.

На всеки 100 точки получавате напълно БЕЗПЛАТНО едномесечно позициониране на челно място в сайта , в категория „Избрано от клиента“ !